ผู้อุปการะคุณต่อโรงเรียน
 
   
     
 
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิได้มอบประกาศแก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ
ที่ได้เป็น ผู้อุปการะคุณต่อโรงเรียนอย่างดียิ่ง
 
  รางวัลพระปกเกล้า   รางวัลองค์กรปกครอง  
         
  ตำบลดีเด่น   ป่าบก  
         
  ตำบลพัฒนาดีเด่น   ศูนย์ประสาน  
         
  ตำบลเขียวขจี   ผู้อุปการะ รร.ห้วยกะปิ  
         
  ชนะเลิศระดับตำบล      
     
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกะปิิ
 
 
9/29 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 โทร 038-765235-6
 
 
CopyRight 2007 @ webmaster
 
 
Best View 800x600 ,1024x768