รางวัลพระปกเกล้า
 
   
     
 
พ.ศ.2544-2545 ได้รับรางวัลพระปกเล้าจากสถาบันพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นทีทมีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาน
 
  รางวัลพระปกเกล้า   รางวัลองค์กรปกครอง  
         
  ตำบลดีเด่น   ป่าบก  
         
  ตำบลพัฒนาดีเด่น   ศูนย์ประสาน  
         
  ตำบลเขียวขจี   ผู้อุปการะ รร.ห้วยกะปิ  
         
  ชนะเลิศระดับตำบล      
     
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกะปิิ
 
 
9/29 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 โทร 038-765235-6