โล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ (ป่าบก) แปลง
 
 
 
     
 
พ.ศ.2541 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ (ป่าบก) แปลง
จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2545)
 
  รางวัลพระปกเกล้า   รางวัลองค์กรปกครอง  
         
  ตำบลดีเด่น   ป่าบก  
         
  ตำบลพัฒนาดีเด่น   ศูนย์ประสาน  
         
  ตำบลเขียวขจี   ผู้อุปการะ รร.ห้วยกะปิ  
         
  ชนะเลิศระดับตำบล      
     
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 
 
9/29 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 โทร 038-765235-6
 
 
CopyRight 2007 @ webmaster
 
 
Best View 800x600 ,1024x768