นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

ԴȺŵӺ¡л

 
   
 

ȺŵӺ¡л  Ţ  9/29    4  Ӻ¡л  ͧź  ѧѴź 20130

 
  Ѿ  
  Ѿ 038-765235-6 038-765235-6 102  
  ӹѡѴ 105  
  ͧѧ 109  
  ͧҧ 114  
  ͧ֡ 104  
  ͧҸóآ 116  
   
   
   
  e-mail  
  info@huaykapi.go.th  
 
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th