กลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  ติดตามผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.facebook.com/กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยกะปิ