ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา การรับสมัครและดำเนินสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 . 2 . 3